Omsorgspatruljen

Helsemyndighetene vil at flest mulig skal klare seg hjemme, så lenge som mulig. I hovedstaden har dette kommet til uttrykk på flere måter. Hjemmetjenester er prioritert framfor institusjonsplasser. Det satses stort på såkalt velferdsteknologi der folk bor, og i nåværende budsjett har byrådet sagt at byens eldre innbyggere skal kunne bo hjemme og opprettholde sine hverdagsaktiviteter så lenge som mulig.
Når flere skal bo i egen bolig livet ut, betyr det også enda flere aleneboende. Utviklingen skjer over hele landet, men i Oslo er det særlig merkbart. Ikke i noe annet sted i landet er det høyere andel av mennesker over 80 år som bor alene. Ifølge Oslo kommune har noen bydeler over 70 prosent aleneboere

Reportasje for Klassekampen.

Nina Kristensen er født i Moskva og husker fortsatt tøffe krigsår med lite mat. I voksen alder møtte hun en nordmann gjennom det som fram til 1963 ble kalt Norsk-Sovjetrussisk Samband. Han døde for mange år siden, men hun føler seg ikke ensom. Hun kjenner de fleste naboene sine på Ellingsrud og snakker med hennes sønn, som bor i Paris, nesten hver dag.

info
×

Bent Fladby har kjørt sykebesøk i nesten femten år. Det var han som var medhjelper for to år siden da lege Arurann Ananthaharan hadde sin opplæring på sykebesøk.

info
×

En eldre person ringte legevakten fordi hun sliter med å puste og ikke klarer å ta kolsmedisinen.

info
×

Ananthaharan og Fladby er rutinerte på hjemmebesøk. De vet hva de skal gjøre, nesten uten å måtte si noe til hverandre.

info
×

Mens Ananthaharan snakker med sønnen til pasienten, gjør Fladby klar prøvesvaret.

info
×

Legen snakket lenge med barna til en eldre kvinne. De er enige i at det er best hun legges inn til observasjon i noen dager. Han ringer til sykehuset for å bestille en ambulanse.

info
×

Mobilt kontor: Ananthaharan får beskjed om hvor neste pasient befinner seg, og går i gang med å lese seg opp på sykdomshistorien.

info
×

Ananthaharan liker dagene i turnusen der han drar på sykebesøk. Da får han sett hele mennesket.

info
×
Using Format